Hjem

Årsmøtet 2017 i LBF

Dato for årsmøtet i LBF i 2017 er torsdag, 30. mars 2017

NB! Ny frist for innsendelse av forslag til årsmøtet i LBF er utløpet av 31. januar 2017

Iflg. §9 i LBFs vedtekter er fristen for innsendelse av forslag angitt som 15. oktober, noe som henger igjen fra tidligere år da årsmøtet skulle avvikles i november. Da det ikke er forenlig med årsmøte i mars f.o.m. 2017 er styret i LBF enige om å sette 31. januar som ny dato for i år.

Forslag til årsmøtet kan sendes per e-post til post@leangbukten.no innen fristen.

Kurs og foredrag, vinter/vår 2017

25. jan
kl. 18
VHF/SRC-KURS v/ Bjørn Sørensen, 1. kurskveld
31. jan
kl. 19
"BÅTELEKTRONIKK" v/ CT Marine AS
14. feb
kl. 19
"HØYTEKNOLOGISK ISOLASJON TIL BÅTBRUK" v/ Hadrian AS
27. feb
kl. 19
"EVENTYRLIGE HAVNER" v/ Magne Klann
13. mar
kl. 18
BÅTFØRERPRØVEN v/ Tryggombord.no, 1. kurskveld
29. mar
kl. 19
"OSLO - BELIZE VIA ARC 2013" v/ Erik Roede


Se "LBF kurs" under fanen for Båtforeningen for påmelding og ytterligere detaljer!

Årsmøtet 2017 i LBA

Dato for årsmøtet i LBA er tirsdag, 7. mars 2017

Merk at fristen for innsendelse av forslag til årsmøtet 2017 gikk ut 15. januar.Vedr. dieselfylling i havna

Oppdatering vedr. arbeidet med evt. dieselfylling i havna

LBF arbeider i forståelse med LBA med å undersøke om det kan anlegges dieselfylling i Leangbukta. Som en del av diskusjonen med Asker kommune er det levert et nabovarsel til Asker Marina. Varselet er undertegnet LBA som grunneier. Dermed vil Asker Marina kunne uttale seg til kommunen om forslaget samtidig som kommunen få et bedre grunnlag for å fatte sin beslutning.

Nabovarselet betyr ikke at det er tatt noen endelig beslutning om etablering av påfyllingsanlegg. Det vil ikke under noen omstendighet bli gjort uten at Asker kommune har godkjent det.

Jostein Torp, styreleder LBA

Leie ut båtplass / benytte egen plass / bestille sommerhavn 2017 i Leangbukten Båtforenings Andelslag?

 

       

Vi ber alle andelseiere og potensielle leietakere om å logge seg inn på «Min side» og registrere sommerhavn for 2017.

Om du ikke har båt i år og ønsker å leie ut din båtplass eller om du ikke har egen båtplass og ønsker å leie, så er registreringsperioden frem til 15. februar.

Andelseiere bes registrere sommerhavn også om du skal benytte egen båtplass!

 

Nye nummer og navn på brygger i «Bukta»


Vi gjennomfører renummerering av enkelte brygger og båtplasser i «Bukta» nå i vinter. Bryggebokstavene er ikke alle i riktig rekkefølge og ikke alle har fortløpende nummer. For noen kan det være vanskelig å finne frem og systemet virker uryddig.

Det medfører ingen praktiske endringer, det er kun bryggebokstaven og båtplassens nummer som endres. Du som eier plass eier fortsatt den eksakt samme plassen, men den vil få en ny bokstav og/eller nummer.

Brygge J døpes om til L, K døpes om til J, og L døpes om til K. I tillegg har noen av båtplassene på bryggene B, C, D, H, J, K og L fått nye nummer.

Endringen vil tre i effekt innen 15. februar både fysisk og i administrasjonens datasystemer. De tre bryggene vil være merket med sine nye bokstaver ved landgangen. Båtplassene som får nye nummer er allerede merket med sine nye nummerskilt og vi vil fjerne de gamle så snart snøen tillater det.

Vi vil om kort tid sende detaljert informasjon til alle berørte, samt at det vil henge tabell på de aktuelle bryggene med de nye plassnumrene.

Spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt!

 

Utbedret gangvei, brygge C og D

Gjennom årene har gangveien sklidd ut og Vegvesenet har lagt på ny asfalt i flere omganger. Landgangene på bryggene C og D hadde derfor havnet langt nede. På glatt føre om vinteren var det forbundet med fare å gå ned til landgangen. Det er nå støpt nye fester i nivå med asfalten for å sikre en trygg vei ut til bryggene.


Kabler og tau over bryggene

Det første snøværet denne vinteren er i varslet å komme natt til fredag 4. november . Kabler og tau får ikke ligge på / krysse bryggene. De vil da forsvinne inn i snøfreseren når vaktmesteren kommer for å måke bryggene. Vaktmesteren sjekker alle bryggene denne uken og vil fjerne tau og koble fra kabler som er fare for å gå inn i snøfreseren.

Vinternøkkel-kort til båter på land

Vi fikk dessverre levert for få nøkkel-kort til vintersesongen. Det betyr at alle som har båt på land i Bukta og på Tangen bare har fått ett nøkkelkort tilsendt sammen med båt-merket. Vi beklager dette.

Nødnøkkel til portene

Det er lagt ut nødnøkkel til portene i tilfelle kortsystemet ikke virker..

Nødnøkkel ligger i egen boks i undergangen i Bukta og i egen boks på veggen bak traktorparkeringen på Tangen.

Boksen er låst med 4 - sifret kodelås. Koden er den samme som koden til vakttårnet.

Husk å legge nøkkelen tilbake etter at du har åpnet porten!


 

Husk å låse miljøcontainere

Kommunen har vært på inspeksjon i miljøcontainere i båthavnene. Flere steder sto dørene åpne. Det er viktig at dørene er låste både for sikkerhet og for at det bare er havnens brukere som har adgang dit

Parkeringsplasser på Tangen

Det er nå merket opp for egen HC - plass og for 5 MC - plasser på Tangen

Nødutstyr

Det er lensepumper tilgjengelig som nødutstyr. Disse er plassert inne på toalettet i Bukta og i det nye klubbhuset. Dørene åpnes med vanlig nøkkelkort


 

Telefon til bommen

Åpning av bommen med telefon er nå åpen for sommersesongen for de som har betalt medlemskontigent og havneutgifter for sommeren.

Telefonnummer til bommen ligger på Min Side

Kontoret

Telefontid i administrasjonen (telefon: 6675 8380) er fra kl. 10.00 til kl. 14.00 på hverdager.

Kjøring på gangveien i bukta

Vi minner om at det ikke er tillatt å kjøre bil på gangveien. Dette er ulovlig. Dessuten så skaper det stor irritasjon for andre.

10.04.15

Glassiglo

Vi har nå fått to glassigloer i havna - en i Bukta og en på Tangen. Her kastes glass- og metallavfall.

Takterrassen er ferdig

Takterrassen på det nye medlemsbygget er nå ferdigstilt og hele huset blir nå ferdigmeldt til byggemyndighetene. Glassgelender var allerede montert og etter iherdig innstas av medlemmer og ansatte ble det lagt 130 kvadratmeter gulv (dørk?) på takterrassen. I monteringsgjengen var: Arvid Bjerkestrand, Tom Nordholm, Elisabeth Juell Fagerbakk, Kari Tveito, Egil Ofstad, Tor Edvardsen, Jørn Aspeli, Slawek Bajer og Roger Rossow.

Montering

Utsikt mot Konglungen

 

Utsikt mot Hvalstrand

Tilbud til medlemmene om picnic-kurver til båtturen

Ønsker dere litt luksus og god ferdiglagd picnic kurv med på turen i sommer?

 Dønn Ærlig Catering AS har kommet frem med et tilbud med velsmakende picnic kurver som sikkert vil smake på turen.

Utvalg og innhold i picnic kurvene samt priser står her.

 

Kurvene kan hentes i klubbhuset eller i deres lokaler i Strandveien 35(bygg 10) på Blakstad.

For bestilling kan de kontaktes på 40 100 200

Klubbhuset er nå tatt i bruk

Det nye Klubbhuset på Tangen er nå tatt i bruk!

Vi har hatt første utleie av storstua og administrasjonen flyttet ut til splitter nye lokaler mandag 14. mars

Inngang til det nye Klubbhuset er fra sjøsiden, dvs den siden som vender ut mot Leangbukta. Døra inn i Klubbhuset åpnes med det samme nøkkelkortet som til bryggene. Det er toalett tilgjengelig for medlemmene ved inngangen.

 

                                                                                                                                            

klubbhuset

(klikkpå bildene for større format)

Presentasjon av klubbhus-prosjektet

 15. sept 2015