Hjem

Leangbukten Båtforenings Andelslag SA søker ny daglig leder


Vi søker nå etter en solid og driftig daglig leder som har et ønske om å lede LBA mot nye mål.


Se full stillingsultlysning her

 

Husk å låse miljøcontainere

Kommunen har vært på inspeksjon i miljøcontainere i båthavnene. Flere steder sto dørene åpne. Det er viktig at dørene er låste både for sikkerhet og for at det bare er havnens brukere som har adgang dit

Parkeringsplasser på Tangen

Det er nå merket opp for egen HC - plass og for 5 MC - plasser på Tangen

Nødutstyr

Det er lensepumper tilgjengelig som nødutstyr. Disse er plassert inne på toalettet i Bukta og i det nye klubbhuset. Dørene åpnes med vanlig nøkkelkort

Telefon til bommen

Åpning av bommen med telefon er nå åpen for sommersesongen for de som har betalt medlemskontigent og havneutgifter for sommeren.

Telefonnummer til bommen ligger på Min Side

Kontoret

Telefontid i administrasjonen (telefon: 6675 8380) er fra kl. 10.00 til kl. 14.00 på hverdager.

Kjøring på gangveien i bukta

Vi minner om at det ikke er tillatt å kjøre bil på gangveien. Dette er ulovlig. Dessuten så skaper det stor irritasjon for andre.

10.04.15

Glassiglo

Vi har nå fått to glassigloer i havna - en i Bukta og en på Tangen. Her kastes glass- og metallavfall.

Opplag på land vinteren 2016 - 2017

Plasser for opplag på land (Bukta og Tangen) er nå fordelt. Det var ca 200 som søkte om plass.

Det er sendt ut epost til de som har søkt med beskjed om de har fått plass eller ikke.

organisering LBA / LBF

Organiseringen av virksomheten i Leangbukta går tilbake til byggingen av havna i Bukta. LBF opprettet da LBA som ansvarlig for bygging og drift av havnen, mens LBF fortsatte som en medlemsorganisasjon for de som fikk båtplass og de som ønsket å få båtplass. LBA ble organisert som en andelslag (BA), som for vel 2 år siden ble omgjort til et SA fordi BA som organisasjonsform ble fjernet av myndighetene. I havnene våre disponeres store verdier på vegne av andelshaverne, og det ble vedtatt på årsmøtet at SA skulle være eierformen.

Det har vært en del diskusjon om den organiseringen som i sin tid ble gjort, fortsatt er hensiktmessig. Det ble derfor nedsatt et utvalg som skulle se på, og vurdere alternative former. Resultatet av arbeidet, Den Ideelle Fremtid (DIF) ble fremlagt på siste årsmøte i LBA, og er lagt ut her på LBF/LBAs hjemmeside.

Styrene i LBF og LBA skal legge frem en innstilling på sine årsmøter, sammen med eventuelle forslag til vedtektsendringer. I den sammenheng ønsker vi flest mulig innspill fra medlemmer/andelseiere knyttet til forslagene i innstillingen fra DIF utvalget.

Leangnytt juni 2016

Leangnytt  nr 2 - 2016 er klart

Klikk her.

 

Her finner du tidligere utgaver av Leangnytt

Tilbud til medlemmene om picnic-kurver til båtturen

Ønsker dere litt luksus og god ferdiglagd picnic kurv med på turen i sommer?

 Dønn Ærlig Catering AS har kommet frem med et tilbud med velsmakende picnic kurver som sikkert vil smake på turen.

Utvalg og innhold i picnic kurvene samt priser står her.

 

Kurvene kan hentes i klubbhuset eller i deres lokaler i Strandveien 35(bygg 10) på Blakstad.

For bestilling kan de kontaktes på 40 100 200

Klubbhuset er nå tatt i bruk

Det nye Klubbhuset på Tangen er nå tatt i bruk!

Vi har hatt første utleie av storstua og administrasjonen flyttet ut til splitter nye lokaler mandag 14. mars

Inngang til det nye Klubbhuset er fra sjøsiden, dvs den siden som vender ut mot Leangbukta. Døra inn i Klubbhuset åpnes med det samme nøkkelkortet som til bryggene. Det er toalett tilgjengelig for medlemmene ved inngangen.

 

                                                                                                                                            

klubbhuset

(klikkpå bildene for større format)

Presentasjon av klubbhus-prosjektet

 15. sept 2015