Andelslaget

Styret og administrasjonen

Styret, valgt 7. mars 2019

Leder: Hans Jørgen Landstad
Styremedlem:
Tonje Fossnes-Sørensen
Styremedlem:   Tove Hegerland
Styremedlem: Kjell Erik Johnsen
Styremedlem: Elisabeth Juell Fagerbakk
Vara: Olaug Stokkan
Vara: Dag Amble


Valgkomité: Frode Andersen

Tor-Kristian Øines

Jan Høgmo


 Kontrollkomité: Ingolf O. Låstad
  Jon Fjeldstad
  Jørn Ivar Solum 


Administrasjonen/ansatte:

Daglig leder                             
Erik L. Roede
Marinaadministrator Roger Rossow
Teknisk leder Kjetil Knutsen
Vaktmester Slawek Bajer
Renhold Kamila Gundersen

                                                                                         

 

LBA

LBA: Leangbukten Båtforenings Andelslag SA

 

-Organisasjon for andelseiere / båtplasseiere i Leangbukta.                                                       

Leangbukten Båtforenings Andelslag SA har 1250 andelseiere.

Alle spørsmål knyttet til utleie, leie eller kjøp av båtplasser organiseres av LBA v/ administrasjonen. Privat utleie er ikke tillatt.

For å erverve en andel / båtplass må en være medlem i LBF, og det er ansienniteten i LBF (medlemsnummeret) som teller. Asker kommune har også satt som betingelse at personer med fast bopel i Asker skal ha fortrinnsrett til å erverve andel.

LBA har eget styre og egen økonomi.