Priser

Priser for kjøp av båtplass

Priser for kjøp av båtplasser f.o.m. 7. mars 2018

2,0 m    89 965,- 
 2,5 m    103 900,-
 3,0 m    115 200,-
 3,5 m    126 500,-
 4,0 m    136 700,-
 4,5 m    148 000,-
 5,0 m    159 300,-
 5,5 m    170 500,-
 6,0 m    181 800,-
 8,0 m    225 800,-
 10,0 m    225 800,-

 

 

 

Gebyrer

Leie av sommerplass  Inkludert i utleieprisene*
Leie av vinterplass i boblehavn Inkludert i utleieprisene*
Gebyr ved overtakelse av andel      kr. 1000,- til både kjøper og selger
Oversittelse av frist flytting av båt ved sesongslutt kr. 500,- for første dag og kr. 250,- per påflg. dag
Flytting av etterlatt båt kr. 1000,- pr. gang
Vinterstrøm  kr. / kWh (beregnes ved sesongslutt)

 

* - Andelseier disponerer én plass uten gebyr.

 

Utleiepriser 2019

Utleiepriser for leietagere i Bukta og Tangen sommeren 2019
 
Båtplass bredde   Utleiepris 
Plass 2,0 mtr  8 170,-
Plass 2,5 mtr 8 690,-
Plass 3,0 mtr 9 210,-
Plass 3,5 mtr 9 560,-
Plass 4,0 mtr 10 060,-
Plass 4,5 mtr  10 430,-
Plass 5,0 mtr  10 780,-
Plass 5,5 mtr 11 130,-
Plass 6,0 mtr  11 580,-
Plass 8,0 mtr 12 910,-
Plass 10,0 mtr (alongside)        12 910,-
Jolle (bare som tillegg til ordinær plass)  1 000,-

Priser Vinteropplag/havn 2019 - 2020

Serviceløft

Les mer under Havnen -> Serviceløft eller >>KLIKK HER<<