Andelslaget

Styret og administrasjonen

Styret, valgt 7. mars 2018

Leder: Hans Jørgen Landstad
Styremedlem:
Tonje Fossnes-Sørensen
Styremedlem: Tove Hegerland Tallhaug
Styremedlem: Tor Edvardsen
Styremedlem: Halvor Borse
Vara: Elisabeth Juell Fagerbakk
Vara: Dag Amble


Valgkomité: Frode Andersen

Tor-Kristian Øines

Jan Høgmo


 Kontrollkomité: Carsten von der Fehr
   Jon Fjeldstad
   Jørn Ivar Solum 


Administrasjonen/ansatte:

Daglig leder                             
Erik L. Roede
Marinaadministrator Roger Rossow
Teknisk leder Kjetil Knutsen
Vaktmester Slawek Bajer

                                                                                         

 

LBA

LBA: Leangbukten Båtforenings Andelslag SA

 

-Organisasjon for andelseiere / båtplasseiere i Leangbukta.                                                       

Leangbukten Båtforenings Andelslag SA har 1250 andelseiere.

Alle spørsmål knyttet til utleie, leie eller kjøp av båtplasser organiseres av LBA v/ administrasjonen. Privat utleie er ikke tillatt.

For å erverve en andel / båtplass må en være medlem i LBF, og det er ansienniteten i LBF (medlemsnummeret) som teller. Asker kommune har også satt som betingelse at personer med fast bopel i Asker skal ha fortrinnsrett til å erverve andel.

LBA har eget styre og egen økonomi.