Strøm

Strøm

 
Båt kan tilkobles strøm for bruk av varme til frostsikring.  Strømuttaket vil bli målt og faktura på forbruk over 300W vil bli belastet båteier.
 
Det er viktig for forbruk, sikkerhet og galvanisk tæring at det kun benyttes tette, godkjente kabler, og øvrig utstyr godkjent for våtrom. Utstyr med slik klassifisering skal være merket.
Ved bruk av lamper er det fornuftig å bruke to, i tilfelle en skulle ryke, og det er fornuftig å starte sesongen med nye pærer.
 

Store vedlikeholdsladere kan gi feil måledata for strømforbruk når de slår inn. Det er vanligvis ikke nødvendig å la slike være fast tilkoblet, fordi normal selvutladning på batterier som er frakoblet er mindre enn 2% pr. måned, altså ca. 10% i løpet av vinteren. Vær oppmerksom på at bruk av tynne og dårlige kabler og utstyr kan gi høyere forbruk og måledata for strømbruk, enn det apparater og lamper er merket med, og dermed høyere strømregning. Termostater og/eller tidsur på varmekilder kan også gi høyere måledata enn båteier har beregnet. Vi anbefaler bruk av godkjente varmekabler, og bruk av jordfeilbryter på anlegget i båten.

For de som trenger ekstra strøm anbefaler vi at det benyttes egen strømmåler.  Denne må være av typen som ikke kan tilbakestilles. Ta kontakt med administrasjonen for avtale om dette.
Det er viktig at strømkabler ikke krysser bryggen i vintersesongen. Strømkabler som krysser bryggen havner i snøfreseren. Det er ikke tillatt med utvendige skjøter eller overganger på strømkabelen mellom strømstolpe og båten. 

Kabelen skal være godkjent for utendørs bruk. Ikke- godkjente kabler vil bli fjernet og forholdet notert (pga strømlekkasjer og tæringsfare på båtene).