Andelslaget

Styret og administrasjonen

Styret, valgt 5. mars 2020

 

Leder: Hans Jørgen Landstad
Styremedlem: Tonje Fossnes-Sørensen
Styremedlem:   Olaug Stokkan
Styremedlem: Kjell Erik Johnsen
Styremedlem: Elisabeth Juell Fagerbakk
Vara: Ine Sæther
Vara: Alexander Schilling
   
Valgkomité: Bengt-Arild Nilsen
  Jon Bjørndal
   
 Kontrollkomité:    Ingolf O. Låstad
  Terje Fossnes
  Harald Edvardsen

 


Administrasjonen/ansatte:

 

Daglig leder                              Erik L. Roede
Marinaadministrator Roger Rossow
Teknisk leder Kjetil Knutsen
Vaktmester Slawek Bajer
Renhold Kamila Gundersen

                                                                                         

 

LBA

LBA: Leangbukten Båtforenings Andelslag SA

 

-Organisasjon for andelseiere / båtplasseiere i Leangbukta.                                                       

Leangbukten Båtforenings Andelslag SA har 1250 andelseiere.

Alle spørsmål knyttet til utleie, leie eller kjøp av båtplasser organiseres av LBA v/ administrasjonen. Privat utleie er ikke tillatt.

For å erverve en andel / båtplass må en være medlem i LBF, og det er ansienniteten i LBF (medlemsnummeret) som teller. Asker kommune har også satt som betingelse at personer med fast bopel i Asker skal ha fortrinnsrett til å erverve andel.

LBA har eget styre og egen økonomi.