Personvern

Medlemskapet i Leangbukten Båtforening

For å kunne administrere medlemskapet, båtplassene og vaktordningen mv. er det nødvendig å registrere følgende personopplysninger om medlemmene: Navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse, båttype og båtplass. Dette gjøres gjennom foreningens web-baserte havneadministrasjons- og medlemssystem, og sikrer at alle medlemmer får tildelt medlemsnummer, kan ta del i medlemsfordelene, og slik at foreningen kan kreve inn kontingent og avgifter.

Navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse, båttype og båtplass vil også deles internt mellom medlemmer i Leangbukten Båtforening (havnelister, vaktlister, opplagslister, årsmøteprotokoll, oppslag i vaktbua mv.). Alle medlemmer har rett til innsyn i egne personopplysninger som lagres, og både rett og plikt til å oppdatere personopplysningene gjennom foreningens havneadministrasjons- og medlemssystem. Dersom medlemmer ønsker å reservere seg mot registrering eller deling av personopplysninger må dette meldes skriftlig til Leangbukten Båtforening.