Båtforeningen

Om Foreningen


SMÅBÅTHAVN I LEANGBUKTA

Historikk:

I forbindelse med omleggingen av Slemmestadveien i slutten av 1970 årene ble det i reguleringsplanen lagt inn en småbåthavn langs Slemmestadveien i Leangbukta. Ved det gjennomførte skjønnet i forbindelse med reguleringen, fikk en rekke oppsittere rettigheter til båtplass i den planlagte småbåthavnen.

I Leangbukta var det da 2 båtforeninger, Leangen båtforening og Vettre båtforening, sistnevnte ble etablert i 1978.

4. mars 1980 bestemte generalforsamlingene i Vettre båtforening og Leangen båtforening å slå seg sammen og danne Leangbukten båtforening (LBF). 6. mars s.å. meddelte interimstyret i lbf til Asker kommune at de ønsket å få overlatt utbygging og drift av den planlagte småbåthavnen i Leangbukten langs Slemmestadveien, 24.06. s.å. vedtok Asker kommunestyre at LBFskulle forestå utbygging og drift av den planlagte småbåthavnen.

11.02.1981 ble leieavtale, som senere er gjort om til festekontrakt, mottatt fra Asker kommune i underskrevet stand /festekontrakten utløper i 2006). Av leieavtalen går det frem at kommunen ber om at båthavnen burde organiseres som et andelslag.

17. juni 1981 bleLeangbukten Båtforenings Andelslag (LBA) formelt stiftet. de første bryggene A og B ble lagt ut i 1982 og resten til og med l ble lagt ut i 1983. J-brygga ble senere flyttet slik at den ikke følger alfabetet. A-brygga er nærmest Hvalstrand. noen år senere ble m-brygga lagt ut og noen av bryggene er blitt forlenget etter hvert.

Merk at LBF ogLBA er to atskilte organisasjoner med hvert sitt styre, økonomi etc.        

LBA behandler alle spørsmål vedrørende båtplassene.

LBF

Leangbukten Båtforening

- Organisasjon for medlemmer.

Leangbukten båtforening har i alt ca. 2400 medlemmer.

Alle som eier en andel / båtplass eller de som ønsker å stå på venteliste for kjøp eller å leie en båtplass, må være medlem i foreningen.

Organisasjonen har som målsetting å skape et godt båtmiljø og ivareta medlemmenes interesser. Båtforeningen utgir medlemsbladet, Leangnytt.

LBF har eget styre, egen økonomi og eget årsmøte. De arrangerer jevnlige medlemsmøter hvor aktuelle temaer blir tatt opp.

Styret

Styreleder   Anne-Karin Bjerkestrand
Styremedlem   Kjell Erik Johnsen
Styremedlem   Tor Edvardsen
Styremedlem   Iacob Bjørnebye
Varamedlem   Terje Fossnes
Varamedlem   Morten Erichsen
     
Valgkomité   Tor Erwin Vetland
    Tor-Kristian Øines
    Jan Asle Høgmo