Årsmøte 19. mars 2020

Saksdokumenter til Årsmøtet 2020 i Leangbukten Båtforenings Medlemslag (LBF)

12.03.2020: ÅRSMØTET 2020 ER UTSATT INNTIL VIDERE.
NÆRMERE BESKJED OM NY DATO VIL BLI GITT NÅR DET IGJEN BLIR AKTUELT Å SAMLES.

A. Innkalling og dagsorden
B. Styrets årsberetning 2019
C. Regnskap og balanse 2019, samt Budsjett 2020
     Revisors beretning
D. Innstilling fra valgkomitéen

Fullmaktsskjema

Referat fra Årsmøte 2020 i Leangbukten Båtforenings Medlemslag (LBF)