Bli medlem

Medlemskap

Søknad om medlemskap
Undertegnede søker herved om medlemskap i
Leangbukten båtforening:
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnummer/Poststed *
Tlf. Privat
Tlf. Arbeid
Mobiltlf: *
E-mail adresse *
Dato

Info til nye medlemmer

Medlemskap i båtforeningen koster kr. 230,- pr år.

For å få erverve andel med rett til en bestemt båtplass må man være medlem i LBF, og det er ansienniteten i LBF som teller ved ervervelse av andel, slik at medlem med lavest medlemsnummer i LBF har fortrinnsrett til å erverve andel. Asker kommune har også satt som betingelse av personer med fast bopel i Asker er fortrinnsberettiget til å erverve andel.

Medlemsansienniteten legges også til grunn ved leie av båtplasser som andelseieren melder at de ikke skal bruke selv.

All ervervelse, utleie og leie av båtplasser skal skje gjennom administrasjonen til LBA. Privat utleie er ikke tillat og medfører utelukkelse og tvangssalg av andel.

Etter hvert som man har fått brakt medlemskapet i orden og fått medlemsnummer kan man sette seg på liste for å få kjøpt andel med rett til en båtplass, det er ikke tidspunktet for når du setter deg på liste, men medlemsnummeret som er avgjørende for når man får tilbud om kjøp av andel..

 

Ved alle henvendelser oppgi medlemsnummer, fullt navn og adresse, telefonnumre og mailadresse og eventuelt båtplass. Oppgi også hva slags båt, lengde og bredde det er snakk om.