Bli medlem

Søk medlemskap

Søknad om medlemskap
Undertegnede søker herved om medlemskap i
Leangbukten båtforening:
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnummer/Poststed *
Tlf. Privat
Tlf. Arbeid
Mobiltlf: *
E-mail adresse *
Dato

Leangbukten Båtforenings Medlemslag (LBF)