Havnen

Instruks ved havari i havnen

2-4-0    Havari i båthavnen. (instruks inngår som en del av generell HMS i havnen)

Med havari, menes at båt er i ferd med å synke eller har sunket.

Risikovurdering:

Ved havari er det stor risiko for følgende:
-    Forurensning av oljesøl
-    Farlige krefter i fortøyninger, nabo-båter og utriggere.
-    Personskade / ulykke ved forsøk på berging av båt.

Spesiell oppmerksomhet:
•    Når båt er i ferd med å gå ned, forlat båten og forsøk aldri å ta deg inn i båten for event. å berge utstyr etc. Det er stor fare for å bli hengende fast dersom båten går ned.

•    Ikke kutt fortøyninger som eventuelt holder igjen båten fra å synke helt til bunns
Kuttes førtøyninger vil uberegnelige krefter oppstå noe som kan skape enda større havari.
 
Varsling ved havari:

Ved havari skal vaktmester kontaktes umiddelbart på tlf: 98 66 98 10.
Dersom vaktmester ikke er tilgjengelig?
Kontakt administrasjonen i Leangbukten Båtforening på tlf: 66 75 83 80 / 90 71 64 87 (Daglig leder privat: 91 31 42 32)

I nødsituasjon kan også politi/brannvesen/ambulanse kontaktes på 112/110/113

Alternativt

Oppsøk vårt kontor i Klubbhuset ytterst på Tangen (Leangbukta 56) i kontortiden.

Vaktmester eller administrasjon ringer brannvesen ved behov for ekstra vannpumpekapasitet eller om det er behov for ekstra forurensningstiltak.

Ved oljesøl eller utslipp av diesel i forbindelse med et havari, må vedkommende som eier båten, ta affære og vurdere tiltak utfra det utstyr havnen besitter, dersom vaktmester eller administrasjon ikke er tilgjengelig.

Beredskapsutstyr:
LBA har følgende beredskapsutstyr til rådighet for å håndtere havari:
-    Oljelenser
-    Vannpumper
-    Båt med kran.

Plassering av beredskapsutstyr:

Oljelenser er plassert i teltet ved servicebygget i Bukta.

Vannpumper er plassert på toalettrom i servicebygg i Bukta.

For å komme inn på området hvor teltet står eller for å komme inn på toalettrom, benyttes samme låsebrikke som for øvrige porter.


Merk:  Alle båteiere har plikt til å varsle vaktmester eller adm. om båter som står i fare for å synke.

Regler for båtbredder i havnen

Vaktmester

 

 

 

 

 


Kjetil Knutsen er vaktmester 

Hovedoppgavene til Kjetil er:

  • Sikkerhet i havnen
  • Vedlikehold av bryggene
  • Bruk av mastekran
  • Snøbrøyting
  • Miljøansvarlig
  • Oppfølging av problemer meldt fra nattevaktene.

Kjetil treffes på telefon 98 66 98 10 i kontortiden.

Miljø

Håndtering av avfall:

Andelslaget har to typer avfallscontainere, en som håndterer blandet avfall (kapasitet 8m3) og en som håndterer spesialavfall / miljøcontainer. 

Les mer