Elektroniske låser

Aktivering av brikker til neste sesong

Alle som skal ha båt i havnen trenger gyldige elektroniske nøkkelbrikker, aktivert med oppdatert utløpsdato. Brikkene følger deg fra sesong til sesong slik at du fortsetter du med de samme brikkene. Er du ny bruker i havnen, vil du få tilsendt 2 brikker før første sesongstart til den postadressen du har registrert på Min Side. Brikkenes farge betyr ingenting.

Tidligst tre virkedager etter at du har betalt sesongleien, er brikkene dine klare til å aktiveres for å fungere gjennom neste sesong. I undergangen i Bukta og ved kjørebommen på broen på Tangen, har vi to hvite firkantete elektroniske lesere som er online med adgangskontrollsystemet (>>klikk her for å se bilde av leserne<<). 

Du holder helt enkelt hver av brikkene dine, én av gangen, inntil en leser i godt og vel fem sekunder, til det lyser grønt. Da vil brikken være aktivert og klar til bruk.

Hvis du prøver å aktivere en brikke uten å være bruker av havnen den aktuelle sesongen, en brikke som du meldt mistet eller du fremdeles har utesående fakturaer vil leseren lyse rødt og utløpsdato på brikken vil ikke bli oppdatert.
 

Kortleser på brua på Tangen: Kortleser i undergangen i Bukta:

Nødnøkkel til portene

Det er lagt ut nødnøkkel til portene i tilfelle du har glemt din brikke eller kortsystemet ikke virker.

Nødnøkkel ligger i egen boks i undergangen i Bukta og i egen boks på veggen bak traktorparkeringen på Tangen.

Boksen er låst med 4 - sifret kodelås. Koden finner du på Min Side.

Husk å legge nøkkelen tilbake etter at du har åpnet porten!


 

Nytt låssystem på plass

Alle bryggeporter, kjørebommen ut på Tangen, toaletter, miljøcontainere og brygge med septik tømmestasjon ytterst på Tangen er alle låste med elektronisk låssystem. Låsene åpnes ved å holde nøkkelbrikken inntil fronten av den runde låsen. Du vil hører noen svake "piip" og det blinker kort grønt. Vri så låsen mot-urs (mot venstre) og åpne døren med håndtaket. Nøkkelbrikke gir deg tilgang til alle disse låsene.

Telefonåpning av kjørebommen er ikke lengre i bruk. I stedet holder du bare nøkkelbrikken din inntil den lille hvite boksen på venstre rekkverk midt på broen (se bort i fra nummertastene), og bommen åpner automatisk. Lurt derfor å ikke ha brikken på nøkkelringen med bilnøkkelen :-)

Forskjellige farger på låsebrikkene

Jeg har fått to brikker med forskjellige farger. Er det noen forskjell på dem? 
Nøkkelbrikkene blir levert i forskjellige farger. Det er ellers ingen forskjell på dem.

Toalettet i Bukta -- husk å låse innenfra! :-)

Ønsker du å sitte i fred og ro når du benytter toalettet i Bukta er det lurt å låse den nederste låsen innenfra!