Mastekran

Bruk av mastekran

LBA har mastekran tilgjengelig for medlemmene i Bukta. Denne opereres av vaktmesteren. Mastekranen er låst når den ikke er i bruk. 

Kontakt vaktmester på mobil: 9866 9810 for å avtale tidspunkt for ned / opp - rigging. 

Pris. 300,-  pr. gang.