Miljø

Miljøcontainer

Her legger du:
Spillolje
Forurenset drivstoff
Frostvæske
Tørrbatterier
Oljefilter
Malingrester
Oljeprodukter / filler innsauset i olje, etc.
Spraybokser
Småelektronikk

Der de hører hjemme.

Varsling

Ved større miljøutslipp skal myndigheter varsles for å begrense skader.

Brannvesen: 110 - sentralen

Asker Kommune: Miljøvernleder: Bjørn Nordby: 6690 9167 / 9514 6189

Leangbukten Båtforening: 6675 8380

Avfall og Miljø (HMS)

Miljøcontainer.

LBA har flere typer avfallsmottak til bruk for medlemmene.

I Bukta er det en container som håndterer blandet avfall (kapasitet 8 m3) og en som håndterer spesialavfall / miljøcontainer. Begge er plassert ved parkeringsplassen.

På Tangen er det nedgravde avfallsbrønner for kildesortering ved Servicebygget og ved Klubbhuset. Det er i tillegg en container for glass / metall og en spesialavfall / miljøcontainer plassert ved Servicebygget. 

I miljøcontainerene er det mottak av spillolje, frostvæske, mailing, batterier, etc. Tomme plastkanner som har vært benyttet til spillolje, frostvæske, etc kastes i kildesortering som brennbart avfall.

Miljøcontainere er låste og båteiere må benytte nøkkelkort for å komme inn i container. Husk å låse miljøcontainer etter bruk!

En renere skjærgård

Hei.

Jeg kommer med innspill til båtforeningen om å oppfordre medlemmene til å bidra til en renere skjærgård. 

Hva med å oppfordre medlemmene til å ta med seg en ekstra søppelsekk på tur i begynnelsen av årets båtsesong, og delta i dugnaden om å plukke plastsøppel i strandsonen. Vi som ferdes i båt har jo svært god tilgang til strandsonen på øyer, holmer og skjær.

Senest i går ble det belyst i nyhetene hvor mye plastsøppel i sjøen skader dyr, men også fugler og fisk. Etter vinteren er det alltid blåst på land mye plastsøppel. 

Alle kan bidra, og alle monner drar!

Med vennlig hilsen

Anne Sophie Beichmann
(medlem av båtforeningen og andelseier)

Søppel

Blandet avfall. Container for blandet avfall har luker på siden og tømmes jevnlig

.

Risikovurdering

Det er to områder vi setter fokus på i risikovurdering av det ytre miljøet:

1.      Oppsamling av bunnstoff ved båtpuss på land.

2.      Olje og dieselsøl

 

Oppsamling av bunnstoff ved båtpuss på land.

Det er laget ny avtale for lagring av båter på land. Den nye avtalen er mer presis og tydeligere på fjerning eller avskraping av bunnstoff.

Opplagsområdet / p-plassen skal ikke forsøples med maling / bunnstoff etc.                                                                                                 

Ved fjerning av gammelt bunnstoff og påføring av nytt, skal det benyttes oppsamlingspresenning under båten. Bunnstoffrester samles sammen og deponeres på egnet sted i miljøcontaineren.

Beredskapsplan

Avviksrapportering

NGI rapport

Mange småbåthavner er forurenset. Les mer.

Prosjekt småbåthavner. Utredning av miljøfarlige utslipp som følge av drift. Kartlegging av forurensing i utvalgte småbåthavner i Norge. Les mer.