Priser

Priser for kjøp av båtplass

Priser for kjøp av båtplasser i Bukta og på Tangen.

                                  Bukta
         Tangen  
2,0m 55.000    
 2,5m    59 200
 103 900
 
 3,0m    68 100
 115 200
 
 3,5m    72 400
 126 500
 
 4,0m    81 000
 136 700
 
 4,5m    85 200
 148 000
 
 5,0m    89 500
 159 300
 
 5,5m    93 800
 170 500
 
 6,0m    98 000
 181 800
 
 8,0m  113 700  225 800  
 10,0m  113 700    

Gebyrer

Leie av sommerplass  Inkludert i utleieprisene*
Leie av vinterplass i boblehavn Inkludert i utleieprisene*
Gebyr ved overtakelse av andel      kr. 1000,- til både kjøper og selger
Uteblivelse av vakt kr. 1800,-
Oversittelse av frist på land kr. 500,- for første dag og kr. 250,- per påflg. dag
Flytting av etterlatt båt kr. 1000,-
Vinterstrøm 2016/2017 kr. 1,23 / kWh

* - Andelseier disponerer én plass uten gebyr.

Utleiepriser 2017

Utleiepriser for leietagere i Bukta og Tangen sommeren 2017

Båtplass bredde   Utleiepris i Bukta   Utleiepris på Tangen
Plass 2,0 mtr  6 890  
Plass 2,5 mtr
7 114 8 008
Plass 3,0 mtr 7 562 8 504
Plass 3,5 mtr 7 768 8 850
Plass 4,0 mtr 8 220 9 334
Plass 4,5 mtr  8 444 9 700
Plass 5,0 mtr  8 640 10 036
Plass 5,5 mtr 8 846 10 380
Plass 6,0 mtr  9 140 10 816
Plass 8,0 mtr 9 864 12 106
Plass 10,0 mtr (alongside)        9 864  
Jolle  1 000  1 000

Priser Vinteropplag/havn 2017/18

Serviceløft

Les mer under Havnen -> Serviceløft eller >>KLIKK HER<<