Priser

Priser for kjøp av båtplass

Priser for kjøp av båtplasser f.o.m. 7. mars 2018

2,0 m    89 965,- 
 2,5 m    103 900,-
 3,0 m    115 200,-
 3,5 m    126 500,-
 4,0 m    136 700,-
 4,5 m    148 000,-
 5,0 m    159 300,-
 5,5 m    170 500,-
 6,0 m    181 800,-
 8,0 m    225 800,-
 10,0 m    225 800,-

Gebyrer

Leie av sommerplass  Inkludert i utleieprisene*
Leie av vinterplass i boblehavn Inkludert i utleieprisene*
Gebyr ved overtakelse av andel      kr. 1000,- til både kjøper og selger
Oversittelse av frist på land kr. 500,- for første dag og kr. 250,- per påflg. dag
Flytting av etterlatt båt kr. 1000,-
Vinterstrøm 2017/2018 kr. / kWh (beregnes ved sesongslutt)

* - Andelseier disponerer én plass uten gebyr.

Utleiepriser 2018

Utleiepriser for leietagere i Bukta og Tangen sommeren 2018

Båtplass bredde   Utleiepris 
Plass 2,0 mtr  8 020,-
Plass 2,5 mtr
8 538,-
Plass 3,0 mtr 9 034,-
Plass 3,5 mtr 9 380,-
Plass 4,0 mtr 9 864,-
Plass 4,5 mtr  10 230,-
Plass 5,0 mtr  10 566,-
Plass 5,5 mtr 10 910,-
Plass 6,0 mtr  11 346,-
Plass 8,0 mtr 12 636,-
Plass 10,0 mtr (alongside)        12 636,-
Jolle  1 000,-

Priser Vinteropplag/havn 2018/19

Serviceløft

Les mer under Havnen -> Serviceløft eller >>KLIKK HER<<