Vinterhavn

Vinterhavn

LBA har fire tilbud for vinteren:

Vi minner om at båter må fjernes fra opplagsplass på land / boblehavnplass innen fristene over. 

Den som ikke har fjernet båten sin fra opplagsplass innen vintersesongen avsluttes, blir belastet med kr. 500,- første døgn og deretter kr. 250,- pr oversittet døgn. Unntak kun etter avtale med administrasjonen. Dersom båt ikke er fjernet innen fristen, vil adm. også kunne besørge flytting av båten for eiers regning.