Vinterhavn

Vinterhavn

LBA har 4 tilbud for vinteren:

 • På land på nedre parkeringsplass i Bukta
  Dette er for båter under 30 fot. Sesongen her er 1.oktober til 30. april året etter. Båteieren ordner selv transport av båten til og fra opplagsplass og opplagskrybbe/støtter til båten.
 • På land på øvre parkeringsplass i Bukta
  Dette er for de minste båtene. Sesongen her er 1.oktober til 15. mai året etter. Båteieren ordner selv transport båthenger til og fra opplagsplass (det er ikke plass for lastebil) og opplagskrybbe/støtter/båthenger til båten.
 • På land på parkeringsplass på Tangen
  Dette er for båter større enn 30 fot. Det settes opp egen liste for opp/utsett som sendes de båteierne som har opplag her. Opp/utsett med gaffel-truck. Båteieren ordner selv opplagskrybbe/støtter til båten. 
 • I boblehavn
  Sesongen her er 16.oktober til 15. april året etter. Båteieren ordner selv tildekking, etc av båten. 

Av sikkerhetshensyn er telefonåpning av bommen ut til Tangen frakoblet om vinteren. Det er nøkkelkort-leser i søylen til bommen. 

Skifte til vinter- nøkkelkort (sort kort) skjer etter 16. oktober. Skifte til sommer-nøkkelkort (grå kort) skjer før 1. mai. Nøkkelkort gir adgang til brygger, toaletter, veibom og miljøcontainere.

Vi minner om at båter må fjernes fra opplagsplass på land / boblehavnplass innen fristene over. 
Den som ikke har fjernet båten sin fra opplagsplass innen vintersesongen avsluttes, blir belastet med kr. 500,- første døgn og deretter kr. 250,- pr oversittet døgn. Unntak kun etter avtale med administrasjonen. Dersom båt ikke er fjernet innen fristen, vil adm. også kunne besørge flytting av båten for eiers regning.