Stableplasser

Stableplasser på bryggene H, J og P

Båter på stableplasser

 

Hver høst omkonfigurerer Båtforeningen 100 - 200 av plassene i bryggeanlegget til nye bredder for å få plass til alle som har søket om plass i boblehavn. Ca 15 - 20 av disse kaller vi for stableplasser. Dette er plasser som om sommeren er for mindre båter, men som bygges om ved å fjerne/flytte utriggere for å få plass til større båter om vinteren.

 

Marinasystemet tildeler hver båt spesifikk brygge og plassnummer for boblehavnen. Båtereiere som skal ha båt på stableplasser kan imidlertid i utgangspunktet se bort fra plassnummeret. Det er bokstaven på bryggen som er viktig. Båten må legges på riktig brygge. Først ankomne legger båten sin innerst, neste legger seg utenfor denne, osv uavhengig av hvilket plassnummer du er tildelt i marinasystemet. Når alle båter er ankommet vil Båtforeningen oppdatere marinasystemet slik at riktig plassnummer vises på Min Side.

 

Stableplasser brygge H (Stableplasser starter inne ved land og går utover halve bryggen på venstre side):
H004 / H008 / H012 / H016 / H020 / H024 / H028 / H032

Stableplasser brygge J ): (Stableplasser starter inne ved land og går utover hele bryggen på høyre side)
J003 / J007 / J011 / J015 / J019 / J023 / J027

Stableplasser brygge P (Stableplasser starter inne ved land og går utover hele bryggen på høyre side):
P003 / P007 / P011 / P015 / P019 / P023 / P027 / P031 / P035 / P039 / P043 / P047

 

Siden plassene må bygges om vil ikke alle stableplassene være klare allerede 16. oktober, men klargjøres fortløpende fra 16. oktober og utover.  

 

Typisk vil stableplassene være 6 – 8 meter brede med gangbar utrigger på begge sider. Siden utriggerne er beregnet for mindre båter, vil de være for korte til å fortøye forsvarlig i. Båteiere på stableplasser må derfor strekke 2 tau over fra baugen (med god visning til begge sider) og fortøye i motstående brygge. Tauene strammes godt opp slik at båten holdes i fast posisjon og den ikke svinger sideveis i vinden. 

 

Har du spørsmål? Ta som alltid kontakt med Servicekontoret